RODO

WYKONANIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PŁYWALNI MIEJSKIEJ ORAZ GABINECIE MASAŻU

 

W trybie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określonego dalej skrótem RODO) Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie ul. Tysiąclecia 8A (MZECWiK), informuje, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie. Osobą zarządzającą jest Pan Marek Kondraciewicz, pełniący funkcję Prezesa Zarządu w MZECWiK Sp. z o.o., kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w celu możliwości wykonania przez Administratora ustawowych zadań publicznych oraz realizacji umów: 

 • na mocy art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu: 

- realizacji usług rekreacyjnych i sportowych, 

- wynajmu pływalni 

 • na mocy art. 6 ust. 1 lit c i f RODO, w celu: 

- zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, m.in. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego we wszystkich strefach publicznych wewnątrz obiektu oraz w bezpośrednim jego otoczeniu. 

 • w celu rezerwacji wizyty w gabinecie masażu oraz realizacji usługi polegającej na masażu ciała po ówczesnym dobrowolnym wyrażeniu zgody. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest to niezbędne do skorzystania z usług Pływalni Miejskiej. 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

 • Pracownicy MZECWiK posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,
 • przedsiębiorstwa sprzedające oprogramowanie w związku z obsługą informatyczną tychże programów,
 • podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

7. MZECWiK Sp. z o.o. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w czasie niezbędnym do zrealizowania wybranych przez Panią/Pana usług zgodnie z umową oraz będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa na cele archiwizacji, spełnienia wymogów obowiązujących przepisów o rachunkowości i prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz ewentualne rozstrzyganie wzajemnych roszczeń, 

 • Dane przetwarzane w ramach monitoringu hali basenowej, jak również w ramach monitoringu w  pozostałych strefach publicznych są automatycznie nadpisywane i podlegają przechowywaniu przez 8 dni- po tym okresie automatycznie są kasowane. 

8. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania. 

9. Przysługują Pani/Panu niżej wymienione prawa w związku z przetwarzaniem przez MZECWiK Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie Pani/Pana danych osobowych: 

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (podstawa prawna: art. 15 RODO);
 • prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe (podstawa prawna: art. 16 RODO);
 • prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych jeśli zachodzi chociaż jedna z okoliczności przedstawionych w art. 17 RODO;
 • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych (podstawa prawna: art. 20 RODO);
 • prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa prawna: art. 21 RODO);
 • w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MZECWiK Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).