JAKOŚĆ WODY

 

 

 

Woda na naszej pływalni jest regularnie badana i oceniana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

UWAGA! Poniżej znajdują się oceny zbiorcze roczne jakości wody na pływalni. Osoby zainteresowane aktualnymi sprawozdaniami z badań mogą zapoznać się z nimi w biurze Kierownika pływalni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. 

 

Aktualna ocena jakości wody na Pływalni Miejskiej:

http://www.bip.mzecwik.pl/?cid=184